ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి? | Dr. Mrudula Fertility Specialist | Health Qube

1ఎండోమెట్రియోసిస్ అంటే ఏంటి? All the queries regarding Endometriosis is explained in detail by Dr. Mrudula Fertility Specialist.
Contact Information: Dr. Mrudula Priyanka.P MBBS,MS(OBG)
Advanced ART(Dubai), Consultant Gynaecologist
Fertility Specialist
Call Now: 9346993279
#DrMrudula #Ferty9FertilityResearchCentre #Ferty9Hospital #Ferty9IfertilityCentre #Ferty9FertilityResearchCentre #Ferty9 #Fert9TestTubeBabyCentre #Ferty9FertilityCentre
ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే నానుడిని నిజం చేస్తూ ప్రముఖ వైద్యులు, హాస్పిటల్ ల నుంచి విలువైన సమాచారాన్ని, వైద్యుల సూచనలు సలహాలను అందించే ఉద్దేశంతో హెల్త్ క్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించాము. ఈ వీడియోలు కేవలం మీ ఆరోగ్య అవగాహన కొరికే (Health Awareness Videos) మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్ స్కైబ్ చేయండి. మీకు అనుమానాలు, ప్రశ్నలు కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియపర్చండి
Health Qube is a one stop solution for all Health Related Telugu Tips. Videos Are Educational Purpose Exclusive Taken From Famous Doctors Around AP & Telangana Well Known Hospitals.

We have the Expertise to Promote your Content, Reach out to us and we will help you reach out to Millions.

Mail to This i’d cqubemedia@gmail.com For any Sponsoring and Advertising Your Products .

Follow us :
Website :
FB Page :
Twitter :

#TeluguHealthtips #HealthAwareness #GeneralHealthTips #DoctorsTips #DoctorsVideos #DoctorsVideos #HyderabadFamousDoctors #HyderabadBestDoctors
#BestDoctorsinHyderabad #HealthVideosTelugu
#HealthTipsinTelugu #DoctorsAdvice #HealthAwarenessVideos

1 Comment
  1. Dr Sindhuja j says

    Clearly explained 👍

Leave A Reply

Your email address will not be published.