ఒక్కసారి ఇలా చెయ్యండి, పైల్స్ జీవితంలో రాకుండా చెయ్యచ్చు | Dr. Syed Nazeeb Ulla | Health Qube

0ఒక్కసారి ఇలా చెయ్యండి, పైల్స్ జీవితంలో రాకుండా చెయ్యచ్చు. What are the main reasons for piles? How piles can be treated? Permanent solution for piles?
Contact: Dr. Syed Nazeeb Ulla, MS
Consultant General & Auto Rectal Surgeon
Call Now: 8074310736, 9966384871
#DrSyedNazeebUlla #

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అనే నానుడిని నిజం చేస్తూ ప్రముఖ వైద్యులు, హాస్పిటల్ ల నుంచి విలువైన సమాచారాన్ని, వైద్యుల సూచనలు సలహాలను అందించే ఉద్దేశంతో హెల్త్ క్యూబ్ ఛానల్ ప్రారంభించాము. ఈ వీడియోలు కేవలం మీ ఆరోగ్య అవగాహన కొరికే (Health Awareness Videos) మరిన్ని వీడియోల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్ స్కైబ్ చేయండి. మీకు అనుమానాలు, ప్రశ్నలు కింద కామెంట్స్ రూపంలో మాకు తెలియపర్చండి.
Health Qube is a one stop destination for all Health related Telugu Tips. The Exclusive Videos published on this channel are only for Educational purpose taken from famous doctors around AP & Telangana in well known hospitals.

For more health tips & other updates visit our official website👇:

Also follow & like us on:
FB Page :
Instagram :

If needed health related promotions, we have Expertise to Promote your Content. Kindly Reach out to us, to reach out to Millions.
Contact Info:
G-Mail ID : cqubemediaofficial@gmail.com
Cell No. : 9553936390

Leave A Reply

Your email address will not be published.