3T Thích Thì Thử – Hành trình HUẾ ZIPLINE HIGHWIRE

1


Hãy cùng chương trình 3T – Thumb up To Try – Thích Thì Thử của kênh Thể thao TV HD trải nghiệm hành trình khám phá và trải nghiệm 2 môn thể thao mạo hiểm Zipline và Highwire tại Huế

1 Comment
  1. Trình cheo says

    Cho hỏi bạn mua vé như thế nào ạ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.