1 Comment
  1. THUẬN PHẠM says

    Cho mình hỏi kiếm wushu này bao nhiêu tiền vậy?

Leave A Reply

Your email address will not be published.