[Live Game] PACIFY #1 cả team gào hét giữa đêm muộn và chỉ còn những tiếng thất thanh kêu cứu =)))

0


Game kof mình sẽ Live vào cuối tuần ca 1 khung giờ từ 8h nhé anh em…

#NamCT #pacify #horror #kinhdi #funny

Link fb :

💝 Anh em có thể donate tuỳ tâm ủng hộ cho kênh làm chi phí tại trang :
+
+

🎮Tham gia bình luận game KOF :
+

🎮Tham gia bình luận all game tại :
+

🎮FanPage KOF :
+

🎮FanPage NamCT
+

Leave A Reply

Your email address will not be published.