[Live Game] World War Z #1 Coop cùng Luân,Phát và Bảo zombie đông như quân nguyên…

0


Game kof mình sẽ Live vào cuối tuần ca 1 khung giờ từ 8h,8h30 nhé anh em…

Link Discord :

💝 Anh em có thể donate tuỳ tâm ủng hộ cho kênh làm chi phí tại trang :
💝 You can donate to the channel at (visa,master card,paypal) :
💝 兄弟は次のチャンネルに寄付します (visa,master card,paypal):
+
+

#NamCT #worldwarz #wwz #coop #multiplay #zombie #horror

🎮Tham gia bình luận game KOF :
+

🎮Tham gia bình luận all game tại :
+

🎮FanPage KOF :
+

🎮FanPage NamCT
+

Leave A Reply

Your email address will not be published.