Radio: Vatican News Tiếng Việt thứ Sáu 10.04.2020

0


Chương trình hôm nay gồm có: – 0:34 : Tin tức – 13:17 : Sinh hoạt Giáo hội : Phỏng vấn ông Aloysius John, Tổng thư ký Caritas Quốc tế về hoạt động của tổ chức …

Leave A Reply

Your email address will not be published.