3 Comments
  1. hoa nguyen bao says

    Mơ qua cj ơi

  2. linh chi says

    Chữ hơi mờ Nhưng hay

  3. odem Khương says

    Mờ lắm c ơi

Leave A Reply

Your email address will not be published.